titel titel

Tarieven 2019:

De tarieven staan per activiteit vermeld of zijn in overleg met elkaar af te spreken.

Kosten:

 

Overleg over de kosten van deelname aan activiteiten en/of coaching is altijd mogelijk.

BETALINGS- & ANNULERINGS VOORWAARDEN 2019

Inschrijving en betaling:

1-Daagse activiteit:

  • Graag het deelname bedrag vóór aanvang van de activiteit overmaken, daarvan is € 25,00 niet restitueerbaar.

Meerdaagse activiteit of serie bijeenkomsten in het kader van een jaargroep/training/workshop:

  • Meerdaagse activiteit/workshop: De inschrijving is definitief bij ontvangst van € 80,00 als aanbetaling, daarvan is € 25,00  niet restitueerbaar.
  • Bijeenkomsten ihkv een jaargroep/training/workshops: de inschrijving is definitief bij ontvangst van € 50,00 als aanbetaling, daarvan is € 25,00 niet restitueerbaar.
  • Graag het restant deelname bedrag 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken.
  • Bedragen kleiner dan € 80,00: graag binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur overmaken

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 10% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 25% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 50% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training /meerdaagse is de deelnemer de volledige hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is geen bedrag verschuldigd bij annulering van de bijeenkomsten /workshop / training / meerdaagse.

Vragen? Neem contact met mij op.

Peter Winteraeken

tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl