titel titel

Recensie lezing 01-06-2008 te Amersfoort: een Cursus in Wonderen

Verslag van de Miracles in Contact bijeenkomst op zondag 1 juni 2008 te Amersfoort.

Een cursus in wonderen leraar: Peter Winteraeken

Het thema van zijn mini-workshop vandaag is: Liefde, zegt de Cursus, is wat jij bent!
Een Cursus in Wonderen nodigt ons uit om anders te leren waarnemen, kijken, denken en voelen over de wereld om ons heen, de mensen die er leven en over onszelf. Als deze waarneming zuiverder en waarheidsgetrouwer wordt zal het doel van deze Cursus duidelijk worden en ons deel zijn: het ervaren van innerlijke vrede. De Cursus is ervaringsgericht en nodigt ons uit om van theorie een ervaring van het hart te maken.

Wanneer wij de Liefde niet of niet altijd ervaren is er toch een natuurlijk streven in ons om weer in contact te komen met deze Liefde. Hoe ervaren we weer dat Licht in ons, dat Liefde heet? Met andere woorden: Hoe maak je liefde vrij?
Dat is de kern van zijn miniworkshop.

Allereerst luisteren we naar het lied 'Kom maar bij mij' van Marco Borsato. Welke woorden blijven bij ons hangen?

Zijn eerste vraag aan ons is: wat wil je, heel diep in je zelf, werkelijk in je leven? En bespreek dat met je buurman of vrouw, maar in ieder geval iemand die je niet kent. Na vijf minuten uitwisselen van onze gevoelens hierover, laten we onze bevindingen horen. De reacties zijn: liefde, vrede, vrijheid, onschuld, kwetsbaarheid, etc. Maar, stelt Peter ons de vraag, zijn wij daartoe wel bereid?

Peter vervolgt met een vredesmeditatie, een oefening om een ervaring op te doen van de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat begon met de uitnodiging om jezelf, met alles wat je zegt, denkt, doet, voelt, bent en denkt te zijn welkom te heten. Jij bent welkom! En open je hart en heet alle mensen hier vanuit je hart welkom. En daarna volgde uitbreidingen naar andere mensen om je heen, eerst nabij en vervolgens steeds verder van je vandaan, totdat alle mensen van de hele wereld werden ingesloten. Kies je voor Liefde of kies je voor angst, dat is je keuze! 
Voor velen blijkt deze oefening, gezien de reacties, een bijzondere ervaring te zijn!

Fantastisch was het beeld dat Peter ons voorspiegelde met twee geheel verschillende stukken hout: met vuur en zuurstof zullen beide branden. Met andere woorden, de uiterlijke vorm doet er helemaal niet toe. Je hoeft ook niet op zoek te gaan naar Liefde. De Cursus vraagt alleen een beetje bereidwilligheid van je en vergeving. Dan komt er Liefde vrij. 
Peter toont een oude schoolplaat met Jezus en de duivel in de vorm van een engel, dat de verzoeking in de woestijn heet. De duivel biedt Jezus de hele wereld aan, maar Jezus houdt zijn blik van de wereld afgewend. Dit is symbolisch voor wat de Cursus aan ons vraagt. Je hebt of krijgt denkbeelden over iets of iemand en dan blijkt later dat je je hebt vergist. De wereld zit vol afleidingen en afgoden waarvan je denkt dat ze waar zijn. Maar ze zijn niet waar. Een beetje bereidwilligheid en vergeving, het loslaten van onjuiste ideeën. De Cursus vraagt aan jou een beetje bereidwilligheid om vanuit je diepste rust te kijken.

Peter vroeg ons de volgende oefening te doen: volg eens 5 minuten welke denkbeelden in je naar boven komen. Kun jij je bewust worden van je eigen gedachten? Voor velen in de zaal bleek dat een een geheel nieuwe ervaring te zijn.

Wat ben je werkelijk? Liefde, vreugde en innerlijke vrede is je natuurlijk erfgoed, zegt de Cursus. Liefde is wat jij bent! Liefde is wat iedereen is. Dat is wat we graag willen ervaren. Peter begint een dankbaarheidsmeditatie en vraagt ons, na enkele diepe inademingen, om naar de meest vredige plek in onszelf te gaan en ons daar zo gemakkelijk als mogelijk te installeren. Vervolgens vraagt hij ons te kijken naar de mensen die ons op enige wijze hebben geholpen, ook als je je toen niet bewust was dat ze behulpzaam zijn geweest. Daarna vraagt hij ons, vanaf die vredige plek in ons te kijken naar de mensen met wie we nog vergevingswerk hebben te doen. Na deze meditatie vraagt Peter ons een grote cirkel (van Verzoening) te maken met een binnenrij en een buitenrij. In deze cirkel worden de mensen van de binnenrij gevraagd recht voor iemand te gaan staan, hem in de ogen te kijken en de persoon die hen voor de geest komt van uit het hart te bedanken. Door telkens een plaatsje door te schuiven kunnen velen bedankt worden totdat de binnenrij langs de gehele buitenrij is gegaan en de binnenrij de plaats van de buitenrij kan overnemen en dezelfde ervaring kan opdoen.

De Cursus zegt hierover het volgende (T14.V.11.1-6): 'Eenieder die jij ziet, geef je een plaats in de heilige cirkel van Verzoening, of laat je daarbuiten, al naargelang je hem geschikt acht voor kruisiging of verlossing. Breng je hem in de cirkel van zuiverheid, dan zul jij daar met hem rusten. Laat je hem er buiten, dan voeg jij je daar bij hem. Oordeel niet, behalve in de rust die niet van jou komt. Weiger te aanvaarden dat iemand, wie ook, verstoken is van de zegen van Verzoening, en breng hem hiernaartoe door hem te zegenen. Heiligheid moet worden gedeeld, want daarin ligt alles wat haar heilig maakt'.

Peter vraagt het gehoor wat wij na deze ervaring in ons hart meenemen. De reacties zijn uit het hart gegrepen: liefde, eenheid, verbinding, vrede, kiezen voor de hemel, Christus in de ander zien, dankbaarheid, enz. Hij wijst ons nog op dat iedere ontmoeting met iemand een heilige ontmoeting is (Uit een Cursus in Wonderen: T8.III.4).

Vervolgens sluit Peter zijn mini-workshop af met het idee dat God de hele dag door met ons spreekt en dat het heel goed mogelijk is om zijn stem te horen, ook via de muziek. Daarop horen wij het tweede liedje van Marco Borsato "Laat het los".

Tot slot bedankte Marion Welch, voorzitter van Miracles in Contact, namens alle aanwezigen Peter Winteraeken voor zijn bijzonder mooie miniworkshop.

M. Been