titel titel

boek eciw

Zondag 19 mei 2019:

Ontmoetingspunt Utrecht

Lezing/workshop met Peter Winteraeken.

Titel: De eenvoud van Een cursus in wonderen.

Een cursus in wonderen zegt bij herhaling dat deze cursus heel eenvoudig is. Waarom ervaren we dat vaak niet zo?
Wel, ingewikkeldheid is eigen aan het ego, zegt de Cursus. Liefde is eenvoudig. Tijdens deze interactieve lezing word je van harte uitgenodigd alle gecompliceerdheid in te brengen die jij ervaart in het leven van alledag. En we laten daar - vanuit Een cursus in wonderen - een eenvoudig licht over schijnen.
Heb je zin in eenvoud? In een eenvoudig liefdevol leven? Allen hartelijk welkom!


Tijd: 11.00 - 12.30 uur (ruimte open vanaf 10.30 uur).
Entree: € 7,00 (U-pas € 5,00)              
Locatie: In de 3 Krone . Oude Gracht 227, Utrecht.

Meer informatie:06-20614616 | www.miraclesincontact.nl         
Aanmelden: tevoren opgeven is niet nodig.

Zaterdag 7 september 2019:

Ontmoetingsdag ECIW Eindhoven

Lezing/workshop met Peter Winteraeken

Titel: Wat is het doel van relaties?

Het leven is een leerschool.
Dat wéten we.....
Wat we misschien (nog) niet weten is wát we hier op aarde met zijn allen aan het leren zijn?

De vragen die hierbij horen zijn:

    • Wat kom ik hier leren?
    • En van wie leer ik dat (het snelst)?

We hoeven niet lang te kijken.
Als we ontdekken dat we voortdurend met wie en wat ook in relatie staan kunnen we het leerdoel ontdekken.
Het leerdoel is voor iedereen gelijk: wie of wat ben ik?
Om een leerdoel te bereiken heb je een leermiddel nodig…

Onze relaties zijn hét leermiddel!
Relaties zijn de snelweg volgens Een cursus in wonderen.
De snelweg om succesvol te (kunnen) leren!

Godzijdank hebben we allemaal vele relaties.
We zijn allemaal kinderen van onze ouders.
Velen van ons hebben een partner en zelf ook weer kinderen.
En we hebben meestal ook (langdurige) vriendschappen en werkrelaties.

Dat betekent dat ik in korte tijd veel van elkaar kan en mag leren.
Ook als er veel gedoe, conflict en weerstand is binnen relaties?
Ja, ook dan!

Wil je het doel van al je relaties ontdekken?
Breng gerust al je relaties en wat je daarbij als ‘’moeilijk of probleem’’ ervaart in.

Van harte welkom bij deze interactieve lezing.


Programma:

13:30 – 14:00 Inloop en Ontmoeten
14:00 – 16:00 Lezing Peter Winteraeken (inclusief pauze)
16:00 – 16:30 Uitwisselen ervaringen in groepjes

Locatie: De Heremiet, Begoniastraat 15, 5644 NA Eindhoven

Tijd: 14:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 13:30)
Parkeren: Voor gebouw in de straat
Entree: € 15,00 (krap tarief € 10,00)
Koffie/thee: Eigen rekening

Aanmelden is wenselijk in verband met de zaalzetting.
Geef uw naam en uw telefoonnummer door naar info@eciw-breda.n
Informatie: Henny van der Feer (06 5536 5758)