titel titel


Kies opnieuw

Het Kies Opnieuw programma is gebaseerd op "de zes stappen naar vrijheid" van Diederik Wolsak.
Oprichter en eigenaar van het Choose Again Centre in Costa Rica. 

Door op een rubriek te klikken wordt er aanvulllende informatie getoond over de gewenste activiteit.


Training: Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid!

Van Diederik Wolsak (Choose-Again

We zijn gewend om in patronen te denken en dat lijken ‘vaststaande feiten’. We zijn vergeten dat deze gedachten en patronen niet de waarheid vormen. En met deze onbewuste gedachten en patronen als basis, maken we elk moment van de dag - veelal - onbewuste keuzes. Met vaak onnodig lijden en onbehagen tot gevolg.

Door bewust stil te staan bij wat we voelen, worden we ons bewust dat gedachten deze gevoelens veroorzaken. Zo ontdekken we de vaak onbewuste kernovertuigingen, die de oorzaak zijn van elk ongemak dat wij ervaren. Beperkende kernovertuigingen die een leven in volheid - je geboorterecht - verhinderen. We transformeren deze kernovertuigingen door ze eerst te ontdekken, te zien. Vervolgens worden deze doorzien. Door dit bewuste proces zijn wij elk moment in staat, gericht nieuwe keuzes te maken.

Wat doen we tijdens de zes trainingsavonden?

Tijdens de zes avonden maken wij kennis met de ‘De 6 stappen naar vrijheid’ van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces. Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om innerlijke vrede te (her)vinden. Naast tekst en uitleg van de zes stappen, staat vooral het veelvuldig praktisch oefenen van deze stappen centraal. Het proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen te werken. Waardoor we over de ‘’tools’’ beschikken om onze gebruikelijke dagelijkse gemoedstoestand volledig te transformeren: van onvrede/conflict naar meer vrede/harmonie in je leven. Het bijzondere zit in de eenvoud van deze 6 stappen. En in de ervaring dat het werkt!

Hoe?
Door te werken aan het transformeren van onze kernovertuigingen: degene die wij denken te zijn. In onze kindertijd heeft ieder van ons een setje  kernovertuigingen zich eigen gemaakt. We ontdekken dat de oorzaak van onze onvrede, niet tot stand wordt gebracht door iets of iemand buiten ons. Dat is goed nieuws! Het betekent het heft, volledig voor de volle 100%, in eigen hand nemen. Dit stopt verwijt en beschuldiging.

Doordat we intensief - tweewekelijks - met deze 6 stappen oefenen wordt dit proces verdiept en maken we ons deze stappen eigen in het dagelijks leven.

We zijn daardoor bezig ons leven, onze relaties en de relatie met ons zelf blijvend te veranderen. Dat geeft keuzemogelijkheden en vrijheid!

Voor wie?

Voor iedereen die niet langer slachtoffer wil zijn en 100% verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn of haar leven. Voor iedereen die een praktische toepassing van radicale vergeving wil leren. En de vreugdevolle effecten ervan wil ervaren tijdens het dagelijks leven.
Kortom iedereen is welkom!


Datums 2018:
Op woensdagavond:

  • Serie van 6 bijeenkomsten: 10 en 24 jan, 7 en 21 feb, 7 en 21 mrt.
  • Serie van 6 bijeenkomsten: 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.
  • Serie van 6 bijeenkomsten:  5 en 19 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 nov.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!

Deelnamekosten:

2018: € 96,00 voor de serie van 6 avonden (incl. thee en werkmateriaal).
Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt

Begeleiding:
de begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken

Aanmelden en/of meer informatie:

Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl

 

aanmelden gastenboek

 

Jaargroep Kies Opnieuw: 10 maandelijkse Cirkelbijeenkomsten.

In het seizoen 2017 / 2018 vindt maandelijks op woensdagavond een oefenavond plaats die geheel in het teken van Vergeven staat.
We werken met ‘De 6 stappen naar vrijheid’ van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces. Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om innerlijke vrede te (her)vinden.

Centraal tijdens deze oefenavonden staat het veelvuldig praktisch oefenen van deze 6 stappen. Het proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen – degene die wij denken te zijn - te werken. Hierdoor beschikken we over het gereedschap waarmee we onze gebruikelijke dagelijkse gemoedstoestand volledig kunnen transformeren: van elke vorm van onvrede/conflict naar meer vrede/harmonie in je leven.


‘’Onbehagen wordt alleen gewekt om de noodzaak tot correctie bewust te maken.’’

(Uit :Een cursus in wonderen)

 

 

Deze uitspraak geeft de richting aan waar een eenduidige oplossing voor elk conflict mogelijk blijkt te zijn. De oplossing kán niet buiten jezelf liggen. Het is de (h)erkenning dat het conflict alléén met jou te maken heeft. Het heeft nooit met iemand anders te maken. Dit is stap 2 en de meest cruciale stap! Als je deze stap kunt zetten ligt de weg naar vrijheid en innerlijke rust open.

 

 

‘’Je gelooft misschien dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet, maar niet voor wat je denkt. De waarheid is dat je verantwoordelijk bent voor wat je denkt, omdat je alleen op dat niveau keuzen kunt maken.”
(Uit :Een cursus in wonderen)

 

 

Deze laatste uitspraak vat de stappen 3 t/m 6 samen. Je beseft dat het beschuldigen van iets of iemand buiten jouzelf je gevoel van onvrede niet oplost. Nu verander je van positie: van slachtoffer zijn van uiterlijke omstandigheden naar volledig 100% verantwoordelijkheid nemen voor je (gevoels)leven. Je neemt het heft weer in eigen handen. Je voert regie over je eigen leven. Hoe? Door anders te denken en waar te nemen. Je kunt kiezen welke gevoelens je wilt ervaren. Heb ik dan invloed op hoe ik me voel? Jazeker! Jij kiest je gevoelens op grond van wat jij denkt dat je bent en wat jij voor waar aanneemt. En in wat je denkt heb je werkelijk keuzevrijheid! Niet over wat er gebeurt, maar wel hoe je ermee om kunt gaan.

 

Voor wie?

Voor iedereen die praktisch vergeven wil oefenen. En de vreugdevolle effecten ervan wil ervaren tijdens het dagelijks leven. Ook geschikt voor mensen die de Training Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid hebben gevolgd en met dit gedachtegoed verder willen blijven oefenen. Kortom iedereen is welkom!  


10 maandelijkse bijeenkomsten op woensdagavond op:

2018: 17 jan, 14 feb, 14 mrt, 18 apr, 16 mei, 13 juni

Tijd:
19.30 – 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom op de thee!

Deelnamekosten:
€ 160.00 voor de serie van 10 bijeeenkomsten.
- Overleg over de kosten is altijd mogelijk.
- Later instromen is mogelijk.
Neem hiervoor contact met me op.


Locatie: Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt

Begeleiding:
de begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken

Aanmelden en/of meer informatie:

Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl

 

aanmelden gastenboek

 

Kies Opnieuw bijeenkomsten op locatie.

De 6 stappen naar vrijheid!


Datums 2018:

zondag 29 april en zaterdag 12 mei.

Tijd:

Start Cirkel 14.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deelnamekosten:

De kosten bedragen € 12,- inclusief koffie en thee.

Locatie:

Zondag 29 april:
Camping De Kroon (bibliotheek), Pandgat 17, Oirschot.

Zaterdag 12 mei:
In de 3 Krone, Oude Gracht 227, Utrecht.

Begeleiding:

Peter Winteraeken

Opgave: via: Nederland@choose-again.com of via 06-23103516 (Lydia Veenhoven).