titel titel


Kies opnieuw

Het Kies Opnieuw programma is gebaseerd op "de zes stappen naar vrijheid" van Diederik Wolsak.
Oprichter en eigenaar van het Choose Again Centre in Costa Rica. 

Door op een rubriek te klikken wordt er aanvulllende informatie getoond over de gewenste activiteit.


3-daagse Basis Training Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid, te Amersfoort

Van Diederik Wolsak (Choose-Again)


Basis Training: Kies Opnieuw, de 6 stappen naar vrijheid! Van Diederik Wolsak (Choose-Again)

We zijn gewend om in patronen te denken en dat lijken ‘vaststaande feiten’. We zijn vergeten dat deze gedachten en patronen niet de waarheid vormen. En met deze onbewuste gedachten en patronen als basis, maken we elk moment van de dag - veelal - onbewuste keuzes. Met vaak onnodig lijden en onbehagen tot gevolg.

Door bewust stil te staan bij wat we voelen, worden we ons bewust dat gedachten deze gevoelens veroorzaken. Zo ontdekken we de vaak onbewuste kernovertuigingen, die de oorzaak zijn van elk ongemak dat wij ervaren. Beperkende kernovertuigingen die een leven in volheid - je geboorterecht - verhinderen. We transformeren deze kernovertuigingen door ze eerst te ontdekken, te zien. Vervolgens worden deze doorzien. Door dit bewuste proces zijn wij elk moment in staat, gericht nieuwe keuzes te maken.

Wat doen we tijdens deze Basis Training 3-daagse?

Tijdens deze 3 trainingsdagen maken wij kennis met de ‘De 6 stappen naar vrijheid’ van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces. Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om innerlijke vrede te (her)vinden. Naast tekst en uitleg van de zes stappen, staat vooral het veelvuldig praktisch oefenen van deze stappen centraal. Het proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen te werken. Waardoor we over de ‘’tools’’ beschikken om onze gebruikelijke dagelijkse gemoedstoestand volledig te transformeren: van onvrede/conflict naar meer vrede/harmonie in je leven. Het bijzondere zit in de eenvoud van deze 6 stappen. En in de ervaring dat het werkt!

Hoe?

Door te werken aan het transformeren van onze kernovertuigingen: degene die wij denken te zijn. In onze kindertijd heeft ieder van ons een setje kernovertuigingen zich eigen gemaakt. We ontdekken dat de oorzaak van onze onvrede, niet tot stand wordt gebracht door iets of iemand buiten ons. Dat is goed nieuws! Het betekent het heft - volledig voor de volle 100% - in eigen hand nemen. Dit stopt verwijt en beschuldiging

Doordat we intensief gedurende drie dagen met deze 6 stappen oefenen wordt dit proces verdiept en maken we ons deze stappen verder eigen in het dagelijks leven.

We zijn daardoor bezig ons leven, onze relaties en de relatie met ons zelf blijvend te veranderen. Dat geeft keuzemogelijkheden en vrijheid!

Voor wie?

Voor iedereen die zich niet langer slachtoffer wil blijven voelen en 100% verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn of haar leven. Voor iedereen die een praktische toepassing van radicale vergeving wil leren. En de vreugdevolle effecten ervan wil ervaren tijdens het dagelijks leven. Ook voor coaches/begeleiders en trainers. Kortom iedereen is welkom!

Datum: Basis Training 3-daagse Kies Opnieuw Amersfoort 2019 - 2020:

Zondag 27 oktober + zondag 24 november

Met een terugkomdag tevens oriëntatiedag op zondag 22 maart 2020.

Tijd:

10.00 – 17.00 uur. Inloop: vanaf 9.30 uur welkom!

Investering

Basis Training 3-daagse compleet: € 240,00.(incl. werkmateriaal, koffie/thee).

S.v.p. zelf je eigen lunch meenemen.

Een losse workshopdag bijwonen kan ook, dan bedraagt de investering €85,00.

Locatie:

Het Koetshuis in Park Randenbroek,

Heiligenbergerweg 115 – 119, 3816 AJ, Amersfoort.

Begeleiding:

De begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken

Overige info:

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

Volgorde op basis van inschrijving: wie het eerst komt…

Aanmelden en/of meer informatie:

Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl

aanmelden gastenboek

Kies Opnieuw bijeenkomsten locatie Echt

"de 6 stappen naar vrijheid!"

In het seizoen 2019 / 2020 vindt van sept – juni elke maand op woensdagavond een oefenavond plaats die geheel in het teken van ‘De 6 stappen naar vrijheid’ (van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces). Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om innerlijke vrede te (her)vinden.

Tijdens deze 10 oefenavonden staat het veelvuldig praktisch oefenen van deze ‘6 stappen naar vrijheid’ centraal. Het proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen – degene die wij denken te zijn - te werken. Hierdoor beschikken we over het gereedschap waarmee we onze gebruikelijke dagelijkse gemoedstoestand volledig kunnen transformeren: van elke vorm van onvrede/conflict naar meer vrede/harmonie in je leven.

Dit betekent einde slachtofferschap en het nemen van de volledige verantwoordelijkheid, voor de volle 100%, over je eigen gevoelsleven. Je voert regie over je eigen leven. Je neemt het heft weer in eigen handen.

Hoe?

Door anders te (leren) denken en waar te nemen. Kies Opnieuw!

Voor wie?

Voor iedereen die praktisch wil oefenen met ‘de 6 stappen naar vrijheid’. En de gelukkige effecten ervan wil ervaren tijdens het dagelijks leven. Ook geschikt voor mensen die de Training Kies Opnieuw - de 6 stappen naar vrijheid - eerder hebben gevolgd en met dit gedachtegoed verder willen blijven oefenen.

Kortom iedereen is welkom!


Datums 2019 - 2020:

Op woensdagavond: Serie van 10 bijeenkomsten: 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 april, 6 mei, 3 juni.

Tijd:

19.30 – 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur welkom!

Investering:

€150,00 voor de serie van 10 bijeenkomsten (€15,00 per bijeenkomst). Incl. koffie en thee. Later instappen is mogelijk.

Locatie:

Wilhelminalaan 71, 6101 JD, Echt

Begeleiding:

De begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken

Aanmelden en/of meer informatie:

Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl

aanmelden gastenboek


Kies Opnieuw bijeenkomsten, "de 6 stappen naar vrijheid!"

Van Diederik Wolsak

We ontmoeten elkaar op een prachtige plek in het Brabantse land voor een reguliere Cirkel bijeenkomst Kies Opnieuw. Je wordt uitgenodigd om je door deze 6 stappen te laten leiden naar de waarheid in jezelf.

Je bevrijdt jezelf daarmee van onjuiste conclusies die als kernovertuigingen zijn gaan leven. Deze kernovertuigingen zorgen voor patronen in je leven. Met herhaling tot herhaling als gevolg.

Je bent niet bestemd om patronen te leven. Je bent bestemd om jouw en ieders vrijheid te leven!

Heb je hier zin in? Heel hartelijk welkom!

Dag: zaterdag

Datums 2019:

  • 2019: zaterdag 30 nov.
  • 2020: zaterdag 22 feb + zaterdag 2 mei.

Tijd:

14.00 – 17.00 uur. Welkom vanaf 13.30 uur.

Deelnamekosten:

€ 15,00, inclusief koffie en thee.

Locatie:

Camping De Kroon (bibliotheek), Pandgat 17, Oirschot.

Begeleiding:

De begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken

Meer info: peter@peterwinteraeken.nl of telefonisch via +31 (0) 475 484833 | +31 (0) 6 80040175

aanmelden gastenboek


Kies Opnieuw bijeenkomsten, de Zes Stappen naar Vrijheid, locatie: Ubachsberg, Zuid- Limburg:

(voorlopig onder voorbehoud).

Van Diederik Wolsak (Choose-Again)


Bevrijding:
uit de gevangenis van het denken…..


In het seizoen 2019 / 2020 vinden van september 2019 t/m juni 2020 op zondagmiddag 9 Cirkels Kies Opnieuw plaats, die geheel in het teken staan van ‘De Zes Stappen naar Vrijheid’ (van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces).

Het is een uitermate eenvoudig, doch radicaal vergevingsproces om innerlijke vrede én vrijheid te (her)vinden.

Tijdens deze 9 Cirkels Kies Opnieuw staat het praktisch oefenen en (leren) toepassen van deze ‘Zes Stappen naar Vrijheid’ centraal.

Het proces is een effectieve manier om aan onze kernovertuigingen – degene die wij denken te zijn - te werken. Hierdoor beschikken we over het gereedschap waarmee we ons gevoelsleven volledig kunnen transformeren: van elke vorm van onvrede/conflict naar meer vrede/harmonie in je leven.

Kortom van angst naar liefde.

Dit betekent einde slachtofferschap en het nemen van de volledige verantwoordelijkheid, voor de volle 100%, over je eigen gevoelens. Je voert regie over je eigen leven. Je neemt het heft weer in eigen handen. Je bent niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Je bevrijdt jezelf uit de gevangenis van het denken. Je realiseert innerlijke vrijheid!

Hoe? Door anders te (leren) denken en waar te nemen. Kies Opnieuw!

Voor wie?

Voor iedereen die kennis wil maken met Kies Opnieuw, de Zes Stappen naar Vrijheid. Voor iedereen die praktisch wil oefenen met ‘de 6 stappen naar vrijheid’. En de gelukkige effecten ervan wil ervaren tijdens het dagelijks leven. Kortom iedereen is welkom!


Stiltewandeling in de ochtend:

Van 11.00 – 13.00 uur is er de gelegenheid om voorafgaand aan de Cirkels in Ubachsberg s ’morgens deel te nemen aan een stiltewandeling in de prachtige omgeving. Er kan geluncht worden. Gastheer Cyriel van Rumst zorgt voor koffie, thee en soep.


Data 9 maandelijkse Cirkels Kies Opnieuw op zondagmiddag:

2019: 8 sept, 20 okt, 17 nov.

2020: 19 jan, 16 feb, 15 mrt, 19 april, 17 mei, 21 juni.

Tijd cirkel:14.00 – 17.00 uur.


Locatie

Vrenkeweg 2, Ubachsberg (nabij Heerlen).


Deelnamekosten:

€ 135,00 voor alle 9 Cirkel bijeenkomsten (incl. koffie/thee).

€ 15,00 per keer voor de Cirkel Kies Opnieuw in de middag (incl. koffie/thee).

€ 5,00 voor deelname aan de stiltewandeling in de ochtend (incl. soep).

Je kunt beide programmaonderdelen bijwonen en ook zijn deze los van elkaar te volgen.

Overnachting is ook mogelijk in Ubachsberg, van zaterdag op zondag en/of van zondag op maandag. Kosten € 25,00 per overnachting, inclusief ontbijt. Zie ook: www.huisvanwonderen.com


Begeleiding Cirkels Kies Opnieuw:

Peter Winteraeken

Begeleiding Stiltewandeling:

Cyriel van Rumst


Aanmelden en/of meer informatie:

aanmelden gastenboek