titel titel


Attitudinal Healing (AH)- groep online.

Wat is Attitudinal Healing

Attitude betekent houding en Healing wil zeggen helen of genezen. Attitudinal Healing (AH) betekent letterlijk: het helen van je innerlijke houding.

AH is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. Heling of genezing vindt plaats door het loslaten van op pijn en angst gebaseerde houdingen.

Gezondheid en genezing hebben binnen AH een andere definitie dan die wij gewoonlijk kennen:

Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

Het resultaat van het loslaten van angst is het verschijnen van liefde.

Angst en Liefde zijn tegenpolen. Door te ontdekken dat angst kan transformeren, kom je uit eigen ervaring erachter dat Liefde de enige werkelijkheid is.

Dr. Jerry Jampolsky, grondlegger van Attitudinal Healing, en daarin geïnspireerd door Een cursus in wonderen, heeft diverse boeken over Attitudinal Healing geschreven: Liefde is angst laten varen; Bevrijd je van schuld en angst; Praat alleen over liefde; Uit het duister in het licht; Liefde is het antwoord; Verander je denken, verander je leven; De kracht van liefde en vergeving.


Dr. Jerry Jampolsky (grondlegger AH) heeft de volgende principes voor AH geformuleerd:

 1. De kern van ons wezen is liefde.

 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.

 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

 6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.

 11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.


AH-principes:

Van origine bestemd om te werken met zieke kinderen is AH nu breder verspreid en zijn groepen wereldwijd actief met het beoefenen van deze principes. Bijvoorbeeld in het gevangeniswezen, de gezondheidszorg en groepen voor volwassenen (o.a. met thema’s zoals bijvoorbeeld rouw). Kortom het zijn universele principes die toepasbaar zijn in alle aspecten van het leven.


Wanneer:

10 x maandelijks in de periode september 2022 – juni 2023.

Dag:

Maandagochtend

Datums

 • 2022: 26 sept, 24 okt, 21 nov en 12 dec.
 • 2023: 16 jan, 13 feb, 13 mrt, 17 april, 8 mei en 12 juni.
 • Tijd:

  10.00 – 12.00 uur.

  Investering:

  Voor de serie van 10 bijeenkomsten: € 100,00 (= € 10,00 per bijeenkomst)
  Later instappen is mogelijk.

  Locatie = Online via ZOOM:

  De link met uitnodiging ontvang je 1 á 2 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail.


  Begeleiding:

  de begeleiding vindt plaats door Peter Winteraeken.


  Meer informatie en aanmelden:

  Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 | 06-80040175 | peter@peterwinteraeken.nl

   

  aanmelden gastenboek